School

School Photograph Samokhvalovichy, 115x145, 2005